Dts Logga
Lighthouse image

Deltatec System är ett konsultföretag som främst inriktar sig till livsmedelsindustrin.
Vi erbjuder produktionsteknik, förstudier, projektledning, maskininstallationer, produktionsförbättringar och service.

Vi tar ansvar för alla steg från förstudie tills driftsättning.
Då vi är en ett litet företag så ligger vår styrka i det samarbete vi har med våra partners.
DTS har partners inom de flesta områden och på så sätt blir vi en kraftfull resurs för våra kunder.

DTS har också många års erfarenhet av maskinförsäljning där vi tillhandahåller
maskinutrustning från Dero-Elten-Bosgraaf som tillverkar livsmedelsmaskiner för ost och conviniouns food.

DTS hjälper även kunder med allt från standardutrustning till mer specialanpassad utrustning.